Ouderdomspensioen

Tijdens je dienstverband bij NIBC heb je pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds NIBC. Dit pensioen blijft natuurlijk van jou.

Het opgebouwde pensioen

Op het Uniform Pensioenoverzicht dat je eens in de vijf jaar ontvangt, zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds NIBC. Je kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl met je DigiD.

Standaard ingangsdatum

Het pensioen dat je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds NIBC gaat standaard in op je 68e. Als je het pensioen eerder in wilt laten gaan, wordt het pensioen lager. Als je voor 2015 uit dienst bent gegaan, heb je eigenlijk pensioen opgebouwd dat standaard inging op je 65e. Dit pensioen is omgerekend naar een pensioen dat ingaat op 68 jaar. Het pensioen is daardoor hoger geworden.

Indexatie

Geld wordt minder waard door inflatie. Dit geldt ook voor het pensioen dat je opbouwt. Daarom probeert Pensioenfonds NIBC het pensioen jaarlijks aan te passen aan de gestegen prijzen. Het pensioenfonds kan de pensioenen alleen verhogen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toe laat.

Beschikbare premieregeling

Het kan zijn dat je in de jaren voor 2015 een deel van je pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling bij NN Investment Partners (voorheen ING IM). Dit deel van je pensioen is inmiddels overgedragen naar NN PPI (Nationale Nederlanden Premie Pensioen Instelling) en is dus niet meer bij het pensioenfonds van NIBC ondergebracht. Dit pensioen is premievrij (er kan niet meer in worden gestort) en wordt belegd. Als je met pensioen gaat, koop je met het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering.