De Vereniging van Gepensioneerden

De Vereniging van Gepensioneerden NIBC behartigt de pensioen belangen van de pensioengerechtigden en oud-medewerkers van NIBC. Door lid te worden van de VvG NIBC kunt u op verschillende manieren invloed uitoefenen op het beleid van het Pensioenfonds NIBC. Om te beginnen draagt de VvG kandidaten voor indien de voor de pensioengerechtigden bestemde  plaats in het bestuur van het Pensioenfonds NIBC vervuld dient te worden. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt gekozen door de pensioengerechtigden uit de groep (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Hetzelfde geldt met betrekking tot de plaats in het Verantwoordingsorgaan. ​

Aan het woord, Emile Bakker 

De Vereniging van Gepensioneerden NIBC maakt zich sterk voor de pensioenen van de pensioengerechtigden en oud-medewerkers. Zo zaten we in 2014 aan de onderhandelingstafel bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. Maar ook de bestuursleden van het Pensioenfonds en de leden van het Verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden komen uit onze achterban. Wij streven ernaar een constructieve en deskundige gesprekspartner te zijn voor alle bij het Pensioenfonds betrokkenen. Wil je ook invloed uitoefenen op het beleid van het Pensioenfonds? Meld je dan aan bij de VvG. Je ontvangt veel informatie en wordt vanzelfsprekend uitgenodigd voor onze ledenvergaderingen.

De bestuursleden van de VvG zijn

Emile Bakker, voorzitter  
Gerard Nap, secretaris 
Cor Heeres, penningmeester
Fred Kooyman
​Jacques Stokman

Word lid van de VvG!

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris, via e-mail (vvgnibc@gmail.com) of telefonisch (0252-215750). De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.