Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Ook wordt het verantwoordingsorgaan geraadpleegd over sommige beleidskeuzes, zoals de risicohouding van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan geeft ook elk jaar een oordeel of het bestuur haar werk goed heeft gedaan.

Aan het woord: Dirk van den Beukel

“Het voornaamste doel van het verantwoordingsorgaan is altijd de evenwichtige belangenbehartiging in de gaten houden. Heeft het bestuur bij een gemaakte keuze of bij een nieuw beleid goed onderzocht wat de gevolgen zijn voor de medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden? Een belangrijk onderwerp voor gepensioneerden is natuurlijk het verhogen van de pensioenen als de prijzen zijn gestegen. Maar daar moet wel ruimte voor aanwezig zijn, ook ten opzichte van de jongere generaties, die natuurlijk andere belangen hebben. Dat zijn zaken waar het verantwoordingsorgaan veel aandacht voor heeft.”

De leden van het verantwoordingsorgaan

Dirk van den Beukel
Lid namens de deelnemers
 

Bas Schoenmakers
Lid namens de werkgever 

Amne Ndyeshobola
Lid namens de deelnemers

Jacques Stokman
Lid namens de pensioengerechtigden