Het bestuursbureau is de dagelijkse ondersteuning van het bestuur. Het bestuursbureau heeft een coördinerende en ondersteunende functie op alle onderwerpen die het pensioenfonds aangaan. Er worden bijvoorbeeld vergaderstukken voorbereid en wordt gezorgd voor de afstemming met externe partijen.
 

Leden Bestuursbureau

Edwin Koningen