Dit doet het pensioenfonds

Een kijkje achter de schermen

Wij zorgen voor jouw pensioen, en dat van al je collega's en oud-collega's. Wij stellen bijvoorbeeld het pensioenreglement vast, maar ook het beleggingsbeleid en het communicatiebeleid van het fonds. Hierbij worden we ondersteund door een beleggingscommissie en een communicatiecommissie. We zorgen dat we de pensioenregeling uitvoeren zoals is afgesproken tussen de werkgever en de werknemers (via de Ondernemingsraad).

Het doel is een duurzaam, betrouwbaar en transparant pensioenfonds te zijn. We willen onze financile verplichtingen en ambities evenwichtig tussen de generaties kunnen waarmaken. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.
Met alle ontwikkelingen in pensioenland hebben wij als bestuur de interessante taak alles in goede banen te leiden en op verantwoorde manier de pensioenen te beheren. Leendert Punt, voorzitter
De kunst is om de juiste balans te vinden tussen rendement en risico. Bas van Rhijn, vice-voorzitter

Premie

Samen met NIBC betaal je een percentage van je pensioengrondslag (salaris min AOW franchise) als premie. Op dit moment is de totale premie 30,4%, waarvan je zelf maximaal 4,2% bijdraagt. De premie wordt automatisch ingehouden op je bruto salaris.
Pensioenfonds NIBC belegt de premie. Dat is nodig, omdat de pensioenen anders onbetaalbaar zouden zijn. Gemiddeld genomen wordt circa 60% (!) van je uiteindelijke pensioenuitkering gefinancierd uit rendementen op ingelegde premies.
Het bestuur vergadert iedere maand.
De commissies vergaderen iedere maand.
Het verantwoordingsorgaan komt ieder
kwartaal bij elkaar.

Wat doen we voor je pensioen?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Pensioenfonds NIBC. Het bestuur bestaat uit zes leden en twee aspirant leden en wordt daarbij ondersteund door Edwin Koningen van het bestuursbureau. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO geeft elk jaar een oordeel of het bestuur haar werk goed gedaan heeft.

We vinden het belangrijk dat je weet waarom we sommige keuzes maken. Bijvoorbeeld over de beleggingen. Waar beleggen we wel en niet in? Hoeveel risico nemen we? Maar ook over welke acties we nemen om de kwaliteit van ons fonds hoog te houden. We willen een integere, transparante, maatschappelijk verantwoorde en kostenefficinte uitvoering van de pensioenregelingen.

Al deze informatie vind je in ons jaarverslag.

Onze beleggingen

Het vermogen wordt belegd. Dat is nodig, omdat sparen niet voldoende rendement oplevert. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende categorien. Dit is vastgesteld in het beleggingsbeleid. Hierbij maken we een afweging tussen rendement en risico. Hoe meer risico, hoe groter de kans op een hoog rendement. Maar meer risico betekent ook dat het rendement in sommige jaren juist kan tegenvallen. We zorgen daarom voor een goede spreiding over beleggingen om tegenvallers in de ene categorie op te vangen met het rendement in een andere categorie. Daarnaast kijken we ook naar de lange termijn verwachtingen. Op basis van de ALM-studie en de bepaling van de risicohouding heeft het bestuur besloten tot een bandbreedte voor de mate van rentehedging. Deze bandbreedte bedraagt 50%-70%. Als gevolg van de extreem lage rentestanden is pensioenfonds NIBC de afgelopen jaren bewust aan de onderkant van de bandbreedte gaan zitten.

Onze belangrijkste taak is ervoor zorgen dat iemand die recht op een pensioen heeft, het pensioen ook echt krijgt. Edwin Koningen, director bestuursbureau
Wij beheren jouw NIBC pensioen, maar denk zelf ook na over eventuele andere oudedagvoorzieningen en je toekomstige uitgavenpatroon. J├╝rgen Veenbergen, penningmeester

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van het pensioenfonds? Meld je dan aan voor de nieuwsalerts. Bij belangrijk nieuws krijg je van ons een e-mail.