Het Nederlandse pensioenstelsel

Pensioen is je inkomen voor later. Want als je met pensioen bent, ontvang je geen salaris meer van je werkgever. Je kunt later vanuit verschillende hoeken een pensioeninkomen krijgen.

AOW-uitkering van de overheid

AOW-uitkering van de overheid Vanaf je AOW-leeftijd krijg je een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024, waarna de AOW-leeftijd gekoppeld zal worden aan de levensverwachting. De AOW-uitkering stopt als je overlijdt. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je burgerlijke staat. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je meer informatie over de AOW-uitkering. Daar kun je ook berekenen wat jouw AOW-leeftijd is.

Pensioen via je werkgever

Vaak bouw je via je werkgever ook een pensioen op. Zo ook als je bij NIBC in dienst bent. Hoeveel pensioen je precies opbouwt bij je werkgever verschilt per werkgever. Er zijn namelijk verschillende regelingen. Op deze website lees je meer over de pensioenregeling bij NIBC.

Pensioen dat je zelf regelt

Tot slot kun je ook zelf een inkomen voor later regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of via banksparen. Maar bedenk ook dat bijvoorbeeld het aflossen van je hypotheek een soort pensioen kan zijn. Je hebt dan later lagere woonlasten, waardoor je ook minder pensioen nodig hebt om je uitgaven te kunnen doen.